AB Büyükelçilerine doğal gaz mesajı: Kapasiteyi arttıralım, yatırım yapalım

Bakan Bayraktar, toplantıya katılan AB büyükelçilerine, özellikle Yunanistan ve Bulgaristan ile enterkonneksiyon kapasitesinin arttırılması ve bu alana uzun dönemli yatırım yapılması gerektiği mesajını verdi.

AVRUPA’NIN ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ

Toplantıya, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut ve AB ülkelerinin Ankara büyükelçileri katıldı. Görüşmede Türkiye’nin Ulusal Enerji Planı’ndan ve enerji dönüşümü hedeflerinden bahseden Bakan Bayraktar, Türkiye’nin gelişmiş enerji altyapısı ve çok yönlü uluslararası iş birlikleri ile Avrupa’nın enerji arz güvenliğine büyük bir katkı sunduğunu belirtti.

YATIRIM VE KAPASİTE MESAJI

Bakan Bayraktar, doğal gaz arz güvenliği konusunda Türkiye ile Avrupa Birliği’nin birlikte çalışması gerektiğini vurguladı. Hazar bölgesindeki doğal gaz kaynaklarının Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırılması konusunun önemine işaret eden Bayraktar, bu alana uzun dönemli yatırım yapılması ve özellikle Yunanistan ve Bulgaristan ile enterkonneksiyon kapasitesinin arttırılması gerektiği mesajını verdi.

KARADENİZ’DE İŞ BİRLİĞİ

Bayraktar, enerji dönüşümünde doğal gazı geçiş yakıtı olarak gördüklerini anlatarak Sakarya Gaz Sahası’nda günlük 5 milyar metreküp üretimle 2 milyon hanenin ihtiyacını karşıladıklarını söyledi. Karadeniz’e komşu Bulgaristan ve Romanya ile iş birliğini geliştirmek istediklerine değinen Bayraktar, Türkiye’nin güçlü gazlaştırma kapasitesi ile ihtiyacının yarısını LNG olarak karşılayabildiğini dile getirdi. bu sayede Avrupa’da birçok ülkeyle iş birliği yapabildiklerini belirtti.

ENERJİ TALEBİ ARTIYOR

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin enerji talebinin arttığını kaydederek enerjide dışa bağımlılık oranını yüzde 67’ye kadar düşürdüklerini ve bunu azaltmaya devam edeceklerini söyledi. Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu 2053 Net Sıfır Emisyon hedefinden bahsederek enerjide dönüşümü sağlamak için ulaşım, binalar, tarım ve sanayi gibi alanlarda büyük değişiklikler yapılması gerektiğini vurguladı.

YENİLENEBİLİRDE BÜYÜK POTANSİYEL

Yenilenebilir enerjinin, enerjide dışa bağımlılığa, arz güvenliğine ve artan enerji talebine çözüm olacağını vurgulayan Bayraktar, Türkiye’nin yenilenebilirde özellikle güneş ve rüzgarda büyük bir potansiyeli olduğunu söyledi. Bayraktar, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı verilerine göre, Türkiye’nin yenilenebilir enerji kurulu gücünde dünyada 11’nci sıraya yükseldiğini, Avrupa’da ise 5’nci sırada yer aldığını vurgulayarak “Önümüzdeki 12 yıl için çok iddialı hedeflerimiz var. Toplamda 60 gigavat güneş ve rüzgarda ekstra kapasite eklemek istiyoruz.” dedi.

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİNDE İŞ BİRLİĞİ

Eskişehir’de dünyanın tek sahadaki en büyük ikinci nadir toprak elementleri rezervini bulduklarını ifade eden Bayraktar, burada kurulması planlanan endüstriyel tesis konusunda Avrupa ile iş birliği yapabileceklerini söyledi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir